KIKKERT OG LUPE: Per Ingvar Haukeland anbefaler kikkert og lupe i sekken.
Per Ingvar Haukeland

Bærekraftig utvikling og verdiskaping på Lifjell