NYNORSKKÅRING:  Frist for å nominere kommune eller fylkeskommune er 20. september.
NYNORSKKÅRING: Frist for å nominere kommune eller fylkeskommune er 20. september. FOTO: Gro B. Røiland

Nå kan du nominere til nynorskpris