VENTAR PÅ PLASS: Eit einstemmig Utval for helse og velferd støttar administrasjonens forslag om å opprette fem nye plassar på Bø sjukeheim. Fleire står nå på venteliste for langtidsplass. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal
VENTAR PÅ PLASS: Eit einstemmig Utval for helse og velferd støttar administrasjonens forslag om å opprette fem nye plassar på Bø sjukeheim. Fleire står nå på venteliste for langtidsplass. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

Mange på venteliste – nå blir det fem nye plassar