BLEI DISKUTERT I PLANUTVALET: I Lektorvegen forbi Høgvoll er det sett opp autovern i staden for ein mur. Vegen kan derfor ha blitt smalare enn kommunal norm.
BLEI DISKUTERT I PLANUTVALET: I Lektorvegen forbi Høgvoll er det sett opp autovern i staden for ein mur. Vegen kan derfor ha blitt smalare enn kommunal norm.

Kritikk til to byggjeprosjekt