Åsta Vina Svaland Torbjørn Svaland 
eple bønder epleprodusent god sesong
TOMT: Alle epla er plukka i hagen til Åsta Vina Svaland og Torbjørn Svaland no, men det har vore ein god eplehaust. Åsta er oppteken av at ein steller godt med trea for å få gode avlingar, ho peikar på at dei er levande vesen. FOTO: Marta Kjøllesdal

Våren var prega av frostskadar, sjå korleis det gjekk med epleproduksjonen til slutt