ALTERTAVLA: Halvor Holtskog og Jorid Vale ved den flotte altertavla i Nes kyrkje. Adam og Eva i Edens hage finn ein øvst til venstre i altertavla.
ALTERTAVLA: Halvor Holtskog og Jorid Vale ved den flotte altertavla i Nes kyrkje. Adam og Eva i Edens hage finn ein øvst til venstre i altertavla. FOTO: Gro B. Røiland

Eva frå altertavla blei med på festen