SKEPTISK TIL VIKARBRUK: Konstituert kommunalsjef for oppvekst og kultur, Hege Flaatin, orienterte om den økonomiske situasjonen i oppvekstsektoren. Utvalet var skeptisk til at det blir bruka så mykje vikarar.
SKEPTISK TIL VIKARBRUK: Konstituert kommunalsjef for oppvekst, Hege Flaatin, orienterte om den økonomiske situasjonen i oppvekstsektoren. Utvalet var skeptisk til at det blir bruka så mykje vikarar. FOTO: Karianne Søfteland

Går ned på faste stillingar – likevel aukar pengebruken i kommunen