Bø tråvbane: Bana har fått nytt toppdekke. foto: Bø tråvlag
Bø tråvbane: Bana har fått nytt toppdekke. foto: Bø tråvlag

Denne banen har fått nytt dekke med nesten tusen tonn toppmasse