GALLERIET: Stadskleivutstillinga finn stad i Galleri Stadskleiv, på Gullbring.
GALLERIET: Stadskleivutstillinga fann stad i Galleri Stadskleiv i Gullbring. FOTO: Gro B. Røiland

– Tar me godt nok vare på den rike kunsthistoria i vårt område?