SLUTT PÅ FILMKVELDANE: Ungdomstilbodet «Movie night» på fredagar og Etter skuletid for mellomtrinnet på torsdagar har stoppa opp av mangel på frivillige. Marianne Bothner Kanstad, dagleg leiar for Sauherad frivilligsentral, håper ho kan rekruttere fleire frivillige og få tilbodet igang att.
SLUTT PÅ FILMKVELDANE: Ungdomstilbodet «Movie night» på fredagar og Etter skuletid for mellomtrinnet på torsdagar har stoppa opp av mangel på frivillige. Marianne Bothner Kanstad, dagleg leiar for Sauherad frivilligsentral, håper ho kan rekruttere fleire frivillige og få tilbodet igang att. FOTO: Gro B. Røiland

Manglar frivillige – må stenge tilbod til barn og unge