EKSTRA TILSKOT: Olav Kasland og Venstre kjempa for det ekstra tilskotet. 
Val 2017 lokale kandidatar stortingsval  Olav Kasland V
NYTT VERV: Olav Kasland har overteke som styreleiar for arbeidsmarknadsbedrifta Idea på Notodden. FOTO: Marta Kjøllesdal

Tidlegare ordførar Olav Kasland kjempa fram tilskot: Nå kan Midt-Telemark kommune tape desse millionane