Kjetil Lie, Telemarksforsking Bø
Kjetil Lie, seniorforskar, Telemarksforsking Bø

Utbyttekravet til kraftselskap må kunne høgdast