Her er fleire enn jaktlaget samla til etterarbeid: Bak f.v. Per Erik Kårstein, Olav Kårstein, Andres Hegna, Kjetil Kårstein, Trygve Myrene, Finn Erik Kåsa, Bjørn Norheim og Halvor Hegna. Framme f.v. Hans Lahus, Morten Andresen, Bjørn Grivi, Elin Reinfjell, Torkild Kåsa, Øystein Grivi, Stian Hegna og Gudmund Hegna.
Her er fleire enn jaktlaget samla til etterarbeid: Bak f.v. Per Erik Kårstein, Olav Kårstein, Andres Hegna, Kjetil Kårstein, Trygve Myrene, Finn Erik Kåsa, Bjørn Norheim og Halvor Hegna. Framme f.v. Hans Lahus, Morten Andresen, Bjørn Grivi, Elin Reinfjell, Torkild Kåsa, Øystein Grivi, Stian Hegna og Gudmund Hegna.

Elins elgjaktdebut: okse med 10 taggar