Landskappleiken 2019
DOMAR OG SPELEMANN: Sundag er Per Anders Buen Garnås å høyre på Folkemusikktimen i nye opptak frå Store studio. Dagen før er han domar på verdas fyrste strøymekappleik. Arkivfoto: Gro B. Røiland
Per Anders Buen Garnås FOTO: Gro B. Røiland

Kjem til Vinje med dei tre store