LIVSKVALITET: Folks livskvalitet, helse og trivsel skal kartleggast i Midt-Telemark og elles i fylket.
LIVSKVALITET: Folks livskvalitet, helse og trivsel skal kartleggast i Midt-Telemark og elles i fylket. FOTO: Gro B. Røiland

I Midt-Telemark er 1950 valt ut til å delta