HSN Høgskulen i Søraust-Noreg Bø høgskolen Petter Aasen rektor opning 2017
Rektor Petter Aasen FOTO: Marta Kjøllesdal

Universitetet set krisestab på Kongsberg