211014 Sett frå lufta-Nordbøåsane før utbygginga

Slik såg det ut før – nå har byggjefeltet teke over området