SJØLVBETENING: Biblioteksjef Ingvild Elvestad Tørre har tru på sjølvbetent bibliotek.
BLIR IKKJE BILLEGARE Å FLYTTE: Biblioteksjef Ingvild Elvestad Tørre må truleg vente nokre år med å flytte inn i nytt bibliotek. FOTO: Gro B. Røiland, arkivfoto

Kan bli ope hus frå morgon til kveld