FILMTEAMET: Filmen om flysleppet på Holmtjønn er å finne på Bø museum si heimeside. Tore Bjørn Pettersen (framme f.v.), Jostein Sageie, Torbjørn Norendal, Svein Lerum, Sveinung J. Børte og Gunleik Hynne er alle med i filmteamet.
FILMTEAMET: Filmen om flysleppet på Holmtjønn er å finne på Bø museum si heimeside. Tore Bjørn Pettersen (framme f.v.), Jostein Sageie, Torbjørn Norendal, Svein Lerum, Sveinung J. Børte og Gunleik Hynne er alle med i filmteamet. FOTO: Gro B. Røiland

Har laga film om flyslepp, bygdeborger og spelemenn