Hans Erik Bergskås, BR Maskin vasslekasje Bøgata
LOKALISERT: Hans Erik Bergskås i BR Maskin opplyser at vasslekasjen er lokalisert og røret blir tetta. FOTO: Marta Kjøllesdal

Vasslekkasje i gata, hus er utan vatn