Yegane Abbasova
Yegane Abbasova FOTO: Bø blad

– Det er viktig å betale skatt, for me får faktisk pengane tilbake i tenester