ORIENTERING: Gisle Espedalen orientert i sist møte Utval for oppvekst og kultur om den økonomiske stoda i oppvekstsektoren.
KJEM KANSKJE ATT: Gisle Bonna Espedalen opplyser at han har fått åtte dagar til å tenkje på før han svarar ja eller nei. ARKIVFOTO: Gro B. Røiland

Kan kome tilbake, om han seier ja