UTSETT OPNING: Denne porten blir ikkje opna 25. oktober som nyleg bestemt. No viser det seg at entreprenøren treng to veker meir tid.
OPNING I DAG: I dag skjer det. Porten ved Åse bru opnar og vegfarande kan igjen trafikkere strekningen. Foto: Øystein Akselberg.

No skal endeleg brua opne