Første stipendtildeling. Styret i Bjørn Thores Minnefond, her representert ved Eva Rismo, Sigrid Dahl og Jo Henning Kåsin, heiar på Johanne Møllerbråten og Anne Fagermo og håpar stipendet kan hjelpe dei med å få musikken sin ut og fram til publikum. Foto: Øystein Akselberg
Første stipendtildeling. Styret i Bjørn Thores Minnefond, her representert ved Eva Rismo, Sigrid Dahl og Jo Henning Kåsin, heiar på Johanne Møllerbråten og Anne Fagermo og håpar stipendet kan hjelpe dei med å få musikken sin ut og fram til publikum. Foto: Øystein Akselberg

Fire lokale talent får stipend