Bård I. Freberg
Bård I. Freberg FOTO: Privat

– Det grøne skiftet – ikkje berre CO2