MANGE DISKUSJONAR: Her har Borgar Kaasa (Sp) ordet. Per Dehli (t.v.) og Steinar Sæland (t.h.).
MANGE DISKUSJONAR: Her har Borgar Kaasa (Sp) ordet. Per Dehli (t.v.) og Steinar Sæland (t.h.).

Lite partipolitikk og mykje einigheit rundt politikarbordet