STÅR SAMLA: Verneombod og tillitsvalte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet er samla. Tillitsvalte i Fagforbundet var ikkje til stades da bildet blei tatt.
STÅR SAMLA: Verneombod og tillitsvalte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet er samla. Tillitsvalte i Fagforbundet var ikkje til stades da bildet blei tatt. FOTO: Utdanningsforbundet

Skulane står samla: NEI til gambling!

Utdanningsforbundet (UDF) ved Bø skule hadde for to uker siden et leserinnlegg på trykk i Bø blad. Ordfører og leder i hovedutvalg for oppvekst (heretter: ordfører) svarte i et innlegg uka etter. Svaret er i all hovedsak: Ja til gambling med framtida! Vi ser dere har få ressurser, men vi må få kontroll på kommuneøkonomien.

Massiv støtte til lærerne

UDF ved Bø skule har fått massiv støtte for leserinnlegget sitt «Sammen gambler vi med framtida!»

Verneombud og tillitsvalgte i UDF og Fagforbundet står nå samla, på vegne av elever og ansatte ved Gvarv skole, Folkestad skule, Bø skule og Bø ungdomsskule, og sier NEI til gambling! Vi ønsker å tydeliggjøre for foreldre at vi bor i en kommune der ordfører ser bort fra deler av Opplæringsloven og retten til spesialundervisning, og der vi altså må svare elever: «Du kan dessverre ikke få den hjelpen du har krav på, – kommunen må spare penger.»

Ad-hoc-skole i Midt-Telemark

Ordfører sammenligner Midt-Telemark-skolens normtall med andre kommuner der skoler har spesialavdelinger/avtaler. Det er ikke sammenlignbart med våre skoler. Dette har vært forsøkt forklart for politikerne flere ganger.

Dessuten: I statistikker er elever bare tall. Da kan en forholde seg til normer. Men når skoleåret begynner og eleven har et navn, og navnet får utfordringer med mobbing, skolevegring, lærevansker, kjedsomhet, utagering, sykdom eller død i familien – da må skolen ha handlingsrom til å kunne justere tilbudet rundt navnet. Det har vi ikke nå! Skjer det noe uforutsett, og det gjør det hele tida!, så står klasser plutselig uten lærer. Hvem skal ta klassen når lærer må springe ut etter en elev? Hvordan leser egentlig skoleeier i Midt-Telemark Opplæringsloven § 13- 10?

Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, også å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.

Når vi jobber med barn og ungdom er vi også ekstra utsatt for smitte. Fravær kan ikke planlegges. Slik det er nå, har vi ikke noe handlingsrom, og er langt ifra robuste nok til å jobbe systematisk for et godt skoletilbud i Midt-Telemark. Ad-hoc-løsninger utarmer organisasjonen. Ansatte må dekke opp for hverandre, utsettes for ekstra stress og blir sykemeldte. Vi har høyt sykefravær i oppvekst.

Lovpålagt tjeneste

UDF ved Bø skule nevnte i sitt leserinnlegg at kommunen har prioritert ikke-lovpålagte-tjenester. Ordfører svarer at Ung Arena har fått støtte. Vi heier på Ung Arena! Men ordfører sier at Ung Arena har fått støtte for å «motvirke utenforskap og bedre den psykiske helsa til ungdommen.» Hva med å forstå at utenforskap starter i skolen før elevene er gamle nok til å bruke tilbudet Ung Arena gir dem? Vi kommer definitivt til å trenge Ung Arena i årene som kommer, når kommunen bidrar til større forskjeller og nye utfordringer i skolen, helt fra første til tiende klasse.

Ordfører skriver videre at Ung Arena er trukket fram av politi, ungdomsråd m.fl. Men hvem har fått trekke frem skolen? Hvilke lærere har fått lov til å komme og orientere om situasjonen i skolene? Vet egentlig Utvalg for oppvekst hva som skjer ute i felten?

Vi kunne skrevet om Gullbring og andre ikke-lovpålagte-tjenester som politikerne har satt av penger til. Men det er ikke poenget. Poenget er at skolen må få det den skal ha. Fordi skole er lovpålagt!

Kalkulert risiko?

I fjor ble noen av oss bedt om å slutte å melde avvik, fordi det ble for mange! Lærere er lojale. I Midt-Telemark har vi tydeligvis vært for lojale mot arbeidsgiver. Vi innrømmer at vi ikke har vært flinke nok til å rapportere avvik. Terskelen for å skrive har vært høy. Vi har nok mye å lære av helsesektoren, som har en helt annen kultur på å skrive avvik enn oppvekst.

Ja, politikere må prioritere. Det er det politikk handler om. Men nedprioritering av skole er ikke veien å gå. Bortfall av undervisning går inn under Opplæringsloven § 9a – «elevenes arbeidsmiljølov», og det kan komme flere 9a-saker framover, om ikke politikerne gir oss rammer til å drive tilpassa opplæring. Vil politikere i Midt-Telemark virkelig drive med slik kalkulert risiko? Rekk opp hånda – de som heller vil SATSE på framtida vår!

Veiskille

Vi har sendt et vedlegg til dette leserinnlegget til ordfører, kommunalsjef og leder i hovedutvalg for oppvekst, som handler om enkeltvedtak kontra generelle styrkingstiltak i klasserommene. Bø blad har også tilgang til dokumentet.

Vi har kommet til et veiskille og ber politikerne tenke på følgende: Hvor lenge holder man egentlig ut på skolebenken om en ikke får hjelpen en trenger? Hva gjør dette på lang sikt med elevene våre? Hva med nasjonale prøver? Skal vi sikte mot dårligst i landet? Hva med uforløst potensiale? Hva med mobbing?

Trender – som enkeltvedtak kontra generelle styrkingstiltak i klasserom – kommer og går, men dysleksi, generelle lese- og skrivevansker og atferdsutfordringer er ikke trender som går over. De som trenger ekstra hjelp trenger hjelp nå, og hele tida.

Vi var for få på jobb i utgangspunktet, men å kutte 15 stillinger er langt over grensa for hva vi kan tåle. Hvis målet er å drive dårligst og billigst mulig skole, er vi på god vei!

Kommunen har ansvaret!

Ordfører i Midt-Telemark må nå ta ansvar for den reduserte opplæringen. Vi lærere kan ikke svare for et opplæringstilbud som ikke følger Opplæringsloven. Vi vil også gjøre politikerne oppmerksomme på at fordi vår yrkesintegritet angripes på denne måten, kan vi måtte oppleve enda mer fravær grunnet psykisk press i oppvekstsektoren framover.

I Arbeidsmiljøloven § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet står det: Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

Ord finansierer ikke skolen. Ord flytter heller ikke grenser fra ulovlig til lovlig. Ordfører skriver i sitt leserinnlegg: «Målet vårt er å prioritere hardt nå, slik at vi på sikt kan styrke de områdene som vi vet trenger det mest. Kanskje først og fremst, vil det være tidlig innsats i barnehage og skole.»

Vi oppfatter: Kanskje – en gang i framtida – er skole viktig nok. Fram til da vil ordfører gamble med elevenes læringsmiljø, og de ansattes arbeidsmiljø.

Tillitsvalgt for UDF:

Gvarv skole:              Irene Lauvrak Fles og Bjørg Gulliksen

Bø skule:                   Kristin Tangen Tolo

Folkestad skule:        Sara Henriksen

Bø ungdomsskule:    Ingvild Nagel Kyrkjebø

Fagforbundet:   

Susan Patricia Bakaas

Ingeborg Anni Vildalen

Verneombud:

Gvarv skole:               Erland Skjærum

Bø skule:                    Nina Beate Haugland Orkås

Folkestad skule:         Tone Dagny Mikelborg

Bø ungdomsskule:     Knut Eirik Hult