LOKALAVIS. Bø Blad - lokalavis for Midt-Telemark held til i Bøgata
LOKALAVIS. Bø Blad - lokalavis for Midt-Telemark held til i Bøgata. FOTO: Hilde Eika Nesje

– Gode rammevilkår er avgjerande for lokalavisa di

Den siste veka har ført med seg oppløftande nyheiter for media generelt, og for dei mange lokalavisene i Noreg spesielt. Den rike avisfloraen av redaktørstyrte medium i landet vårt, med dei store nasjonale, dei riksdekkande og meiningsberande avisene, regionsavisene og dei over hundre mindre lokalavisene er ein styrke for demokrati og openheit. Det har den nye kulturministeren forstått, og etter knappe tre veker i jobben kom ho derfor med godt nytt da ho sist veke møtte over 140 av landets redaktørar: Dei minste avisene og senter for undersøkande journalistikk får til saman 10 millionar meir i statsstøtte neste år enn det som var foreslått i første budsjettframlegg i haust. 

Å ha forståing for koleis dei ulike institusjonane i samfunnet påverkar og held demokratiet i hevd, er grunnleggande for dei som styrer. Derfor er det oppløftande for heile mediebransjen å møte ein minister som har gjort leksa si, og som forstår korleis media arbeider og kva som er ein trussel for pressefridomen.

Representantar for Landslaget for lokalaviser (LLA), der Bø blad er medlem, har denne veka møtt både kulturministeren og stortingspolitikarar for å fortelje kva som er viktig for vår bransje, og at pressestøtte er heilt avgjerande for dei minste. Spesielt er digitaliseringa av bransjen ei krevjande øving, særleg når ein ikkje er knytt til eit større mediekonsern. Fortsatt er det rundt 75 lokalt eigde lokalaviser plassert rundt i landet som treng gode rammevilkår for å kunne eksistere og ikkje bli hengande etter i utviklinga.

Under pandemien har ein særleg sett kor viktige lokalavisene er for lokalsamfunna, og abonnementstala viser at innbyggjarane vil ha lokalavisene sine. Sjølv om stadig fleire aviser nå blir digitalisert, får dei fleste av dei minste avisene over 80 prosent av inntektene sine frå papiravisa, derfor må grunnleggjande faktorar som breiband og distribusjon fortsatt fungere godt over heile landet, i tillegg til at pressestøtta monnar. Innovasjonsstøtte som har blitt innført dei siste åra er òg til stor hjelp i den digitale omstillingsprosessen til lokalavisene.

Utan desse gode rammevilkåra blir det mindre tid til å lage god journalistikk og drive fornuftig og framtidsretta redaksjonell utvikling – til beste for det enkelte lokalsamfunn.