STRAUMSTØTTE: Straumstøtte til blant anna Merkurbutikkar er eit av punkta regeringa og SV er einige om 

KREVJANDE TIDER: Høgare straumutgifter er bare ein av utfordringane innbyggjarane i Midt-Telemark møter nå.
STRUMPRISEN STIG: Prisane på kraftmarknaden går opp og det får kundar også i Telemark merke. Bilete av nokre kraftlinjer er henta frå Breisås. Foto: Øystein Akselberg
STRAUMSTØTTE: No er det klart korleis straumstøtta i Midt-Telemark blir. FOTO: Øystein Akselberg

Mange kundar utan straum