STRUMPRISEN STIG: Prisane på kraftmarknaden går opp og det får kundar også i Telemark merke. Bilete av nokre kraftlinjer er henta frå Breisås. Foto: Øystein Akselberg
STRAUMLAUST: Illustrasjonsbilde frå straumnettet i kommunen, dette er frå Breisås. Foto: Øystein Akselberg

Mange kundar utan straum