TAUS: Per Dehli ville ikkje seie noko om kva som skjer med stillinga som kommunalsjef for oppvekst før helga. Per Dehli kommunedirektør MIdt-Telemark kommume
VIKTIG FOR DEMOKRATIET: – Lokaldemokratiet kviler på at me er opne, seier kommunedirektør Per Dehli. Kommunen journalfører SMS-ar, noko bare under halvparten av kommunane gjer, men får trekk på andre område.
LITT LYSARE TIDER: Kommunedirektør Per Dehli legg fram justert økonomiplan i formannskapet måndag. Han varslar om at situasjonen ser litt lysare ut. FOTO: Marta Kjøllesdal

Endeleg litt godt nytt om kommuneøkonomien