LITE KONKRET: rådsleiar Jostein Bakkåker Fosse, Inger Marie Dahl og John B. Tveita var einige om at brukargruppa må bli meir involvert. Her med Urban Eriksen, konstituert kommunalsjef.
LITE KONKRET: rådsleiar Jostein Bakkåker Fosse, Inger Marie Dahl og John B. Tveita var einige om at brukargruppa må bli meir involvert. Her med Urban Eriksen, konstituert kommunalsjef. FOTO: Karianne Søfteland

Råd for funksjonshemma vil bli meir involvert og saknar konkrete forslag