UNGDOMSRÅDET ER BEKYMRA: Midt-Telemark ungdomsråd meiner skulen treng fleire ressursar. F.v. Anne Vågen Bunkholt, Astrid Horgen, Wisse Renssen, Marita K. Valkeinen, sekretær, Aurora Aline Haugdal, Eline Momrak og folkehelsekoordintor Frøydis Haukeland.
UNGDOMSRÅDET ER BEKYMRA: Midt-Telemark ungdomsråd meiner skulen treng fleire ressursar. F.v. Anne Vågen Bunkholt, Astrid Horgen, Wisse Renssen, Marita K. Valkeinen, sekretær, Aurora Aline Haugdal, Eline Momrak og folkehelsekoordintor Frøydis Haukeland. FOTO: Gro B. Røiland

Sterkt varsko frå skulen og dei unge – nå må det meir enn lytting til