MØTE I FORMANNSKAPET: Det var budsjett og økonomiplan som var hovudsaka i måndagens møte. Medlemene er i store trekk opptekne av å spele på lag og oppnå einigheit.
MØTE I FORMANNSKAPET: Det var budsjett og økonomiplan som var hovudsaka i måndagens møte. Medlemene er i store trekk opptekne av å spele på lag og oppnå einigheit.

Flisespikkeri i formannskapet