SAK I FORMANNSKAPET: Kommunalsjef Vidar Lofthus orienterte om status i saka om bustadfeltet Svevalia nord på Nordagutu.
SAK I FORMANNSKAPET: Kommunalsjef Vidar Lofthus orienterte om status i saka om bustadfeltet Svevalia nord på Nordagutu.

Risikerer ny kostnadssmell