FOR MYKJE DIGITALISERING: Dei tre representantane frå elevrådet på Bø ungdomsskule, Samuel Lie (13), Jasmin Kusainova (14) og Bjørnar Sanda (15), synest det til tider kan vere litt for mykje digitalisering i skulen.
FOR MYKJE DIGITALISERING: Dei tre representantane frå elevrådet på Bø ungdomsskule, Samuel Lie (13), Jasmin Kusainova (14) og Bjørnar Sanda (15), synest det til tider kan vere litt for mykje digitalisering i skulen. FOTO: Karianne Søfteland

Elevane vil ha mindre skjermbruk