DISKUTERTE AVSTANDSKRAV TIL LANDBRUK: PTN-utvalet tok ikkje omsyn til kritikken frå Statsforvaltaren om å godkjenne ein avstand til landbruksareal på ti meter i staden for tjue.
DISKUTERTE AVSTANDSKRAV TIL LANDBRUK: PTN-utvalet tok ikkje omsyn til kritikken frå Statsforvaltaren om å godkjenne ein avstand til landbruksareal på ti meter i staden for tjue.

Seier ja til bygging i Gregarsveg – sjølv om dei har fått kritikk