Marianne Nilsen Skjønstad, Regionsleiar,
Fagforbundet Vestfold og Telemark
Marianne Nilsen Skjønstad, Regionsleiar, Fagforbundet Vestfold og Telemark FOTO: Privat

Regionreformen:

– Det viktigaste med eit fylke er at det blir levert gode tenester til alle