EIN PASIENT SMITTA. Det er oppdaga covid-19-smitte på ein eldreinstitusjon i Midt-Telemark.
SKABB-UTBROT. I oktober blei det oppdaga skabb blant tilsette og pasientar ved Sauherad bygdeheim (bilete) og Bø sjukeheim.
UNDER KONTROLL: Midt-Telemark kommune melder at ein har drifta under kotroll ved Sauherad bygdeheim. FOTO: Hilde Eika Nesje

Koronasmitte på aldersheim – kommunen stengjer for besøkande