LITE KONKRET: rådsleiar Jostein Bakkåker Fosse, Inger Marie Dahl og John B. Tveita var einige om at brukargruppa må bli meir involvert. Her med Urban Eriksen, konstituert kommunalsjef.
MEIR INVOLVERING: Rådet for funksjonshemma ønskjer å bli meir involvert i byggeprosesser på bygg som skal dere ope for publikum i kommunen. Her med rådsleiar Jostein Bakkåker Fosse, Inger Marie Dahl og John B. Tveita og Urban Eriksen, konstituert kommunalsjef, frå eit tidlegare møte. FOTO: Karianne Søfteland

– Ein kan gå gjennom heile Bøgata og finne feil ved kvart einaste bygg