211209 Framsnakkar Kjersti Muri Reed
FOTO: Privat

Sender ros til dei som må mobilisere ekstra