MANGE SJUKMELD
TE: NAV registrerer høge tal på koronarelatert sjukefråvær.
MANGE SJUKEMELDE: NAV melder om høge sjukefråvær i første kvartal. FOTO: Karianne Søfteland

Stadig færre arbeidsledige, men behov for meir kompetanse