Bø sjukeheim manglande plass full
STENGT. Sjukeheimane i Midt-Telemark kommune er stengt for besøkande.
TESTREGIME: Det er oppdaga smitte hos tilsette ved Bø sjukeheim.
SJUKEHEIM: Bø sjukeheim i Folkestadvegen. FOTO: Arkivfoto, Bø blad

Kommunen melder om nye smittetilfelle

Det er oppdaga tolv nye smittetilfelle i Midt-Telemark. Det er kjent smitteveg for alle, eit av dei har relasjon til Bø sjukeheim.

Midt-Telemark kommune opplyser på heimesida si i dag at det er tolv nye smitta i kommunen siste døgnet. Det er seks nærkontaktar som er husstandsmedlemmar i tillegg er det tre andre nærkontaktar. Dei tre siste smittetilfella er positive sjølvtestar med kjend smitteveg.

Kommunen opplyser at eit av smittetilfella har relasjon til Bø sjukeheim.

Smitte på skulane gjer at dei tilsette blir sett i karantene. Det fører til problem med bemanninga. Som følgje av det har Bø skule meldt at alle klassane er over på digital undervisning.

På Gvarv barne- og ungdomsskule er det no berre 1. og 2. trinn som møter til vanleg undervisning i dag. Alle trinna følgjer digital undervisning måndag og tysdag i veke 51, det vil seie komande veke. Det gjeld også 1. og 2. trinn.