NYE UTFORDRINGAR I ØKONOMIARBEIDET: Her er kommunedirektør Per Dehli og økonoimirådgjevar Tonje Vågen Bakken på talarstolen i siste formannskapsmøte.
MILLIONANE RULLAR INN: Kommunedirektør Per Dehli og økonomirådgjevar Tonje Vågen Bakken i Midt-Telemark kommune får millionar i meirinntekter frå skatt. Administrasjonen blir godt belønna for sitt arbeid med søknader til statens kompensasjonsordningar. Foto: Øystein Akselberg FOTO: Øystein Akselberg

Nye 7,8 millionar til kommunekassa