OPNAR OPP: Norwegian opnar igjen opp direkterutene til Malaga og Alicante frå TORP Sandefjord Lufthamn.
AUKAR: Passasjertala fortsett å auke på Torp. FOTO: TORP Sandefjord lufthavn

Passasjertala fortset å auke