MINDRE FORBRUK. Det er ikkje berre straumprisane som har blitt lågare. Forbruket i fjor var også lågare enn på fleire år. Foto: Øystein Akselberg

STRØMNETTET. Føre AS vil halde på same nettleigemodell også neste år. Foto: Øystein Akselberg
Illustrasjonsbilde FOTO: Øystein Akselberg

Utset innføring av ny nettleige