Endringar i strømselskap. Lokale strømkundar i Midt-Telemark vil bli kundar gjennom strømselskapet Kraftriket AS. Elles blir det meste som før, for kundane. På bildet ser me ei kraftlinje som går over Jønnbu på Lifjell. Strømlina er soleis ein del av Midt-Telemark Energi sitt nettselskap. Bildet viser også at det for tida er visse problem med snø og is på leidningssystemet lokalt. Foto: Øystein Akselberg
Kraftlinje. Bilete viser ei kraftlinje tilhøyrande Midt-Telemark Energi sitt nettselskap.
UTAN: Hyttefolk på Lifjell var utan straum seint onsdag kveld. FOTO: Øystein Akselberg

Dette var årsaka til straumbrotet