220106 Innflyttar Kine Jakobsen Hegdahl

Ho kom til Bø fordi ho hadde høyrt så mykje bra om det gode studentmiljøet her