Positiv utvikling. 17. mai var ein dag gjennom koronaåret 2021 som det var samla ekstra mange folk og bilar i Bø sentrum. No viser nasjonale data at kommunen kan bokføre ein hyggeleg folkevekst også dette året. Arkivfoto: Øystein Akselberg     
Positiv utvikling. 17. mai var ein dag gjennom koronaåret 2021 som det var samla ekstra mange folk og bilar i Bø sentrum. No viser nasjonale data at kommunen kan bokføre ein hyggeleg folkevekst også dette året. Arkivfoto: Øystein Akselberg     

På eit felt er det god vekst i kommunen – me er faktisk nest best