GLATT: Andre trafikantar opplyser at det var svært glatt på staden.
GLATT: Andre trafikantar opplyser at det var svært glatt på staden. FOTO: Rune Digranes Bøen

Bil sklei av vegen på glatta