210113 Meining Arne Storhaug, arkiv

Kva bør me leggje vekt på i vurderinga om fylket Vestfold Telemark skal delast eller ikkje?